Φανερώθηκε με θαυμαστό τρόπο το πρόσωπο του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην ακτινογραφία..

269
4
 
Σχόλια
Επόμενο