Ποντιακή Μουσική
Ποντιακή Μουσική
  • 27
  • 176 695
  • 0
  • Εγγράφηκε στις 27 Μάι 2012


Βίντεο
Δύο κορτσόπα εγώ αγαπώ - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Δύο κορτσόπα εγώ αγαπώ - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πριν 6 χρόνια
Δίσκος:Χθές - Σήμερα - Πάντα Λύρα:Γώγος Πετρίδης Τραγούδι:Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
Ήλιε που πας να βασιλεύ'ς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Ήλιε που πας να βασιλεύ'ς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πριν 6 χρόνια
Δίσκος:Χθές - Σήμερα - Πάντα Λύρα:Γώγος Πετρίδης Τραγούδι:Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
Γώγο σύρον το τοξάρης - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Γώγο σύρον το τοξάρης - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πριν 6 χρόνια
Δίσκος:Χθές - Σήμερα - Πάντα Λύρα:Γώγος Πετρίδης Τραγούδι:Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
Πάντα λες πάντα γελάς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πάντα λες πάντα γελάς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πριν 6 χρόνια
Δίσκος:Χθές - Σήμερα - Πάντα Λύρα:Γώγος Πετρίδης Τραγούδι:Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
Θεέ μ' γιατί να ζω αέτς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Θεέ μ' γιατί να ζω αέτς - Γώγος - Κ.Καραπαναγιωτίδης
Πριν 6 χρόνια
Δισκός:Χθές - Σήμερα - Πάντα Λύρα:Γώγος Πετρίδης Τραγούδι:Κώστας Καραπαναγιωτίδης.
Τίκ - Γιώργος Αμαραντίδης - Γιάννης Αραματανίδης
Τίκ - Γιώργος Αμαραντίδης - Γιάννης Αραματανίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ασον Πόντον σην Ελλάδαν Τραγούδι:Γιώργος Αμαραντίδης Αγγείο:Γιάννης Αραματανίδης.
Ο κύρη μ' σα ραχιά - Γιώργος Αμαραντίδης
Ο κύρη μ' σα ραχιά - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
Τραγούδι - Λύρα:Γιώργος Αμαραντίδης.
Έναν άστρον εξέβεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Έναν άστρον εξέβεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
Τραγούδι - Λύρα:Γιώργος Αμαραντίδης.
Σουμπούλα - Γιώργος Αμαραντίδης
Σουμπούλα - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
Τραγούδι - Λύρα:Γιώργος Αμαραντίδης.
Η κόρ' επήεν σον παρχάρ - Γιώργος Αμαραντίδης
Η κόρ' επήεν σον παρχάρ - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
Τραγούδι - Λύρα:Γιώργος Αμαραντίδης.
Έταιρον κι η Λυγερή - Γιώργος Αμαραντίδης
Έταιρον κι η Λυγερή - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Πάρθεν η Ρωμανία - Γιώργος Αμαραντίδης
Πάρθεν η Ρωμανία - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Ο Γιάννες ο Μονόγιαννες - Γιώργος Αμαραντίδης
Ο Γιάννες ο Μονόγιαννες - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Ο Μαραντόν - Γιώργος Αμαραντίδης
Ο Μαραντόν - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικου κυκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Του Πορφύρη - Γιώργος Αμαραντίδης
Του Πορφύρη - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Ο ήλιον πάει σην μάναν ατ - Γιώργος Αμαραντίδης
Ο ήλιον πάει σην μάναν ατ - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Τα ραχιά - Γιώργος Αμαραντίδης
Τα ραχιά - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Η μάνα του Κωνσταντίνου - Γιώργος Αμαραντίδης
Η μάνα του Κωνσταντίνου - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Διάλογος με τον Χάρο - Γιώργος Αμαραντίδης
Διάλογος με τον Χάρο - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Η Μέρμηκα - Γιώργος Αμαραντίδης
Η Μέρμηκα - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Του Μικροκωνσταντίνου - Γιώργος Αμαραντίδης
Του Μικροκωνσταντίνου - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Τη Τρίχας το γεφύρι - Γιώργος Αμαραντίδης
Τη Τρίχας το γεφύρι - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Αητένς επαραπέτανεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Αητένς επαραπέτανεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Χορός των μαχαιριών - Γιώργος Αμαραντίδης
Χορός των μαχαιριών - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Ακρίτας όντας έλαμνεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Ακρίτας όντας έλαμνεν - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Του Ήλ' το κάστρον - Γιώργος Αμαραντίδης
Του Ήλ' το κάστρον - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.
Σέρρα - Γιώργος Αμαραντίδης
Σέρρα - Γιώργος Αμαραντίδης
Πριν 6 χρόνια
CD:Ακρίτας όντας έλαμνεν Τραγούδια του Ποντιακού Ακριτικού κύκλου με τον Γιώργο Αμαραντίδη.