Taylor Swift - End Game ft. Ed Sheeran, Future

2 438 978
144 451
 
Σχόλια
Mireya Sierra
Mireya Sierra - Πριν 30 λεπτά
Tiene q ver con Pequeñas mentirosas ?
Vanessa Regina
Vanessa Regina - Πριν 32 λεπτά
Oii
D A V O
D A V O - Πριν 2 ώρες
Beatkiller Future !!
D A V O
D A V O - Πριν 2 ώρες
2028?
Queen Delzx
Queen Delzx - Πριν 2 ώρες
im only here for ed sheeran .... I love him so much god he is the definition of perfection.. plus this song so lit they all slayin.
Sergio Alba
Sergio Alba - Πριν 2 ώρες
At the end, is that the White House????
Maiwen Yasury Madrigal
Maiwen Yasury Madrigal - Πριν 2 ώρες
Love taylor ♥♥
Hamza Öztürk
Hamza Öztürk - Πριν 2 ώρες
SUPER
Vincenzo Petrucci
Vincenzo Petrucci - Πριν 3 ώρες
goddess 🙌🙌
Tehreem Nadeem
Tehreem Nadeem - Πριν 3 ώρες
Still addicted .
Andres Monroy
Andres Monroy - Πριν 4 ώρες
gran cancion taylor eres la mejor
はやし
はやし - Πριν 5 ώρες
Taylor ♡ in tokyo
Derrick Curry
Derrick Curry - Πριν 6 ώρες
Understand Its that I cant WATCH; the truth I am eliminating them the only person. that will get any shine from me in the entertainment industry will be You!!! KEEP 👀.🌚🎈🎑
Jiselle Sandoval
Jiselle Sandoval - Πριν 6 ώρες
Love this song
roxy rockets
roxy rockets - Πριν 6 ώρες
Who else thought of crush listening to this???
Rashad Abdulla
Rashad Abdulla - Πριν 6 ώρες
Still luv this song😚😚😚😚
tushar chavan
tushar chavan - Πριν 6 ώρες
Lovely
tushar chavan
tushar chavan - Πριν 6 ώρες
Wowwwwwq
Queen of world
Queen of world - Πριν 6 ώρες
love taylor😍😍😍😘
Jrayzus Frost
Jrayzus Frost - Πριν 6 ώρες
] H3∆R✝ ∆✝✝∆¢K [ ∆M3N.
Nguyễn Hồng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn - Πριν 6 ώρες
keep watching don't stop!!!
Muhammad Mustafa
Muhammad Mustafa - Πριν 7 ώρες
2018???
Pamela Santa Cruz
Pamela Santa Cruz - Πριν 7 ώρες
me encantaaaaaaaaaaaaaaaa
Wennes Mota
Wennes Mota - Πριν 7 ώρες
Taylor`s voice is so perfect!
Geovana Santos
Geovana Santos - Πριν 8 ώρες
estou in love com essa musica
Marcos Kent
Marcos Kent - Πριν 8 ώρες
Omg
Muhammad Irfan
Muhammad Irfan - Πριν 8 ώρες
2018????
Brazzers
Brazzers - Πριν 8 ώρες
Very hard....
Will Wisdom
Will Wisdom - Πριν 9 ώρες
i'm sorry but it would be better without the rap.
Tooba Salman
Tooba Salman - Πριν 9 ώρες
I love your song
No It’s Becky
No It’s Becky - Πριν 9 ώρες
I see a pattern.. 11 January = End Game, 11 March = Delicate, next 11 June (?)
Emaris Sanchez
Emaris Sanchez - Πριν 10 ώρες
I liked the old Taylor ;-; But it's okay guys, she's finding herself, she's gone through a lot.
Hoạt Hình Doraemon
Hoạt Hình Doraemon - Πριν 10 ώρες
21/4/2018
Quân fc
Quân fc - Πριν 10 ώρες
Army like :D
Arlette Bolleter
Arlette Bolleter - Πριν 11 ώρες
LOVE💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Arlette Bolleter
Arlette Bolleter - Πριν 11 ώρες
WOW😮
The country and people of Vietnam
The country and people of Vietnam - Πριν 11 ώρες
End Game 1 month
The country and people of Vietnam
The country and people of Vietnam - Πριν 11 ώρες
Song :Có nên dừng lại [Talk to me],the most famous song in Vietnam.
Vì đoạn đường giờ không chung bước
Chuyện mình đâu ai biết trước đâu
Hạnh phúc đôi ta
Do anh tự tay xoá
Và vì người luôn mang gian dối
Nhiều lần qua đi vẫn thế thôi
Chẳng đắn đo về anh hay những lý do
Giấc mơ xa rồi
Tốt hơn nên vậy thôi
Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi
Vết thương không lành
Nếu vẫn còn bên anh
Theo anh đôi ta có nên dừng lại
Baby talk to me!
Talk to me
We talk to free
Double trouble right now
When you disagree
I have forgiven so much more than apologies
Illusion love that you made like a fantasy
You love me but you hurt me
You lied all the time
And you said just belive me
No way
Face to face
Love is not a play
I gotta go my own way
Giấc mơ xa rồi
Tốt hơn nên vậy thôi
Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi
Vết thương không lành
Nếu vẫn còn bên anh
Theo anh đôi ta có nên dừng lại
Tại khi kết thúc
Em sẽ quên anh trong một giây
Quên đi hết quá khứ từ đây và
Nước mắt đã khóc hết
Vậy đành chia tay
Hạnh phúc anh tự tìm lấy
Xem như những lời hứa nhạt phai
Xem như anh chẳng biết mình sai và
Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai
Vì chúng ta đã dừng lại
Em sẽ quên anh trong một giây
Quên đi hết quá khứ từ đây và
Nước mắt đã khóc hết
Vậy đành chia tay
Hạnh phúc anh tự tìm lấy
Xem như những lời hứa nhạt phai
Xem như anh chẳng biết mình sai và
Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Theo anh để tất cả nên dừng lại
Let me talk to you!
Dừng lại
Dừng lại
Dừng lại
​Dừng lại ​
​Dừng lại
Có nên dừng lại​...
Cutie Girl
Cutie Girl - Πριν 12 ώρες
Love your reputation
Ambika Pathak
Ambika Pathak - Πριν 12 ώρες
2018?😍
meeta phulwani
meeta phulwani - Πριν 12 ώρες
I love your songs
rohann daniel
rohann daniel - Πριν 13 ώρες
its nice
Danny Grijalva
Danny Grijalva - Πριν 13 ώρες
I never seen this video
Boris
Boris - Πριν 14 ώρες
Bài Hát: Talk To Me (Có Nên Dừng Lại?)
Vì đoạn đường giờ không chung bước
Chuyện mình đâu ai biết trước đâu
Hạnh phúc đôi ta
Do anh tự tay xoá
Và vì người luôn mang gian dối
Nhiều lần qua đi vẫn thế thôi
Chẳng đắn đo về anh hay những lý do
Giấc mơ xa rồi
Tốt hơn nên vậy thôi
Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi
Vết thương không lành
Nếu vẫn còn bên anh
Theo anh đôi ta có nên dừng lại
Baby talk to me!
Talk to me
We talk to free
Double trouble right now
When you disagree
I have forgiven so much more than apologies
Illusion love that you made like a fantasy
You love me but you hurt me
You lied all the time
And you said just belive me
No way
Face to face
Love is not a play
I gotta go my own way
Giấc mơ xa rồi
Tốt hơn nên vậy thôi
Xa nhau dù đau em sẽ vui anh ơi
Vết thương không lành
Nếu vẫn còn bên anh
Theo anh đôi ta có nên dừng lại
Tại khi kết thúc
Em sẽ quên anh trong một giây
Quên đi hết quá khứ từ đây và
Nước mắt đã khóc hết
Vậy đành chia tay
Hạnh phúc anh tự tìm lấy
Xem như những lời hứa nhạt phai
Xem như anh chẳng biết mình sai và
Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai
Vì chúng ta đã dừng lại
Em sẽ quên anh trong một giây
Quên đi hết quá khứ từ đây và
Nước mắt đã khóc hết
Vậy đành chia tay
Hạnh phúc anh tự tìm lấy
Xem như những lời hứa nhạt phai
Xem như anh chẳng biết mình sai và
Em không quan tâm đâu rằng anh yêu ai
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Vì chúng ta đã dừng lại
Theo anh để tất cả nên dừng lại
Let me talk to you!
Dừng lại
Dừng lại
Dừng lại
​Dừng lại ​
​Dừng lại
Có nên dừng lại​...
Use Google Translate to translate this.This is the most famous song of Vietnam.Singer:Chi pu,song:Talk to me.
Boris
Boris - Πριν 14 ώρες
Từ ngày mình chung lối
Hạnh phúc mãi nở trên môi
Cứ thế yêu mà chẳng bối rối
Dù cho ai kia muốn nói gì
Hãy cứ yêu đi theo lí trí
Hãy nghe con tim nói rằng Just love
Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu Just love
I don't know I don't know
Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu
I don't know I don't know
Rằng mai đây ta sẽ có chút u sầu
I don't know I don't know
Con đường dài phía trước
Nắm tay nhau, và bước đi
I'm in love.
Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn
Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn
I don't know, baby I don't know, mai đây sẽ thế nào
Chỉ cần biết rằng, mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên
I'm in love oh oh oh oh oh oh
Chẳng bận lòng mình sẽ ra sao
I'm in love in love in love in love oh oh I'm in love
Từ ngày mình chung lối
Hạnh phúc mãi nở trên môi
Cứ thế yêu mà chẳng bối rối
Dù cho ai kia muốn nói gì
Hãy cứ yêu đi theo lí trí
Hãy nghe con tim nói rằng Just love
Cuộc sống sẽ không chờ mãi đâu Just love
I don't know I don't know
Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao lâu
I don't know I don't know
Rằng mai đây ta sẽ có chút u sầu
I don't know I don't know
Con đường dài phía trước
Nắm tay nhau, và bước đi
I'm in love.
Vì khi đã yêu, những sóng gió đi qua cho ta gần hơn
Vì cho rất nhiều, dẫu có nắng hay mưa sẽ chẳng cô đơn
I don't know, baby I don't know, mai đây sẽ thế nào
Chỉ cần biết rằng, mỗi sáng sớm bên nhau ta sẽ bình yên
I'm in love oh oh oh oh oh oh
Chẳng bận lòng mình sẽ ra sao
I'm in love in love in love in love oh oh I'm in love
Use Google Translate to translate this.This is the most famous song of Vietnam.Singer:Chi pu,song:CHO TA GẦN HƠN (I'm In Love)
Sirhan Özen
Sirhan Özen - Πριν 14 ώρες
Taylor Swift l Love
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷❤️😍🇹🇷🇹🇷😍😍😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷😍😍🇹🇷😍❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍😍🇹🇷😍😍🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️😍😍🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷❤️😍🇹🇷🇹🇷❤️❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️❤️🇹🇷🇹🇷❤️❤️🇹🇷🇹🇷❤️❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Ahmet Özcan
Ahmet Özcan - Πριν 15 ώρες
🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷❤️❤️🇹🇷
Anik Bickel
Anik Bickel - Πριν 16 ώρες
Das ist so geil ich liebe dich und Future geil Geil
Muki Moo
Muki Moo - Πριν 16 ώρες
ελλαδαρα μονοοοο ρε ΠΑΠΑΡΙΑ
Adela Šimanová
Adela Šimanová - Πριν 16 ώρες
2018?
T.J.O LM378
T.J.O LM378 - Πριν 17 ώρες
yes
alvin angkico
alvin angkico - Πριν 18 ώρες
Most favorite song
Keti Blog
Keti Blog - Πριν 18 ώρες
Ed'Sh 😂😂😂 (funny))))):)
Paulo Wesley
Paulo Wesley - Πριν 18 ώρες
2050? 💕
Lyrical Fantasy
Lyrical Fantasy - Πριν 19 ώρες
Most sweet voice is of Taylor Swift without any dought. And Ed fills more energy into this song.
Queen wani
Queen wani - Πριν 19 ώρες
Much love!
Sonu Thakur
Sonu Thakur - Πριν 20 ώρες
End game oooo aaaaa oooo
rajat shiwakoti
rajat shiwakoti - Πριν 20 ώρες
Beat is superb
Ken Rodgers
Ken Rodgers - Πριν 20 ώρες
HA! They put a mr. Lube commercial then Taylor swift song - what marketing - genius I say genius!
Ashley Pina
Ashley Pina - Πριν 20 ώρες
Love this beat
Isabella Silva
Isabella Silva - Πριν 21 ώρα
DIVAAAAA
Jackie_15_05
Jackie_15_05 - Πριν 21 ώρα
Did tay do her boobs? They look nice ❣️
Tso Tynaiah
Tso Tynaiah - Πριν 23 ώρες
I love there friendship a lot so CUTE
Tso Tynaiah
Tso Tynaiah - Πριν 23 ώρες
I like your song a lot real real good songs that the best song ever
Leandra Hasigan
Leandra Hasigan - Πριν 23 ώρες
I watch dis every day.
kaylee malko
kaylee malko - Πριν ημέρα
I like this song
Nabin Singha
Nabin Singha - Πριν ημέρα
mmm nice songs
Edeline Ribeiro
Edeline Ribeiro - Πριν ημέρα
Melhor música sim ou claro? rsrsrsrsrs
Mustafa Ozay
Mustafa Ozay - Πριν ημέρα
200m??
Gimena Daniela Ortiz
Gimena Daniela Ortiz - Πριν ημέρα
I love taylor shiwft is biutiful🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Vathana Samrith
Vathana Samrith - Πριν ημέρα
Love u always Taylor 💕
M6 9L
M6 9L - Πριν ημέρα
In exam im like BIG REPUTATION BIG REPUTATION in my mind ...
Shyloe smith
Shyloe smith - Πριν ημέρα
I love this so much!
Lilyam Lily
Lilyam Lily - Πριν ημέρα
البداية حلو ( ˘ ³˘)❤
Jeandre Nortier
Jeandre Nortier - Πριν ημέρα
*i got a reputation girl that don't proceeded me*
StylistaCoco MSP
StylistaCoco MSP - Πριν ημέρα
24\7 taylor, best music vid ever! Me and my sis could listen to it allll the time. Btw, taylor! How could you of forgoten.. I sent you a letter a long time ago in school and I told you to reply! I mean you get millions fan mail every year. Ill wait another 26666 years if I have to. xD
Ali Reza
Ali Reza - Πριν ημέρα
I like that part where she says big reputation big reputation ooh you and me we got big...
Islam El Hader
Islam El Hader - Πριν ημέρα
this is such a nice video clip
Kedi Kız
Kedi Kız - Πριν ημέρα
April 2018 ???
Rob Walker
Rob Walker - Πριν ημέρα
420 2018
Madi Tube
Madi Tube - Πριν ημέρα
WE ALL BROKE THE REPLAY BUTTON OK ITS SO AWSOME
BBB Bs
BBB Bs - Πριν ημέρα
Ed Sheeran is soooo CUTE
Luciana Morales
Luciana Morales - Πριν ημέρα
End Game
Taylor Swift
I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A-Team
I wanna be your endgame, endgame
Big reputation, big reputation
Ooh you and me we got big reputations, ah
And you heard about me, ooh
I got some big enemies
Big reputation, big reputation
Ooh you and me would be a big conversation, ah
And I heard about you, ooh
You like the bad ones too
You so dope, don't overdose
I'm so stoked, I need a toast
We do the most
I'm in the Ghost like I'm whippin' a boat
I got a reputation girl, that don't precede me
I'm one call away, whenever you need me
I'm in a G5
Come to the A side
I got a bad boy persona that's what they like
You love it
I love it too 'cause you my type
You hold me down and I protect you with my life
I don't wanna touch you (I don't wanna be)
Just anther ex-love (You don't wanna see)
I don't wanna miss you (I don't wanna miss you)
Like the other girls do
I don't wanna hurt you (I just wanna be)
Drinkin' on a beach with (You all over me)
I know what they all say (I know what they all say)
But I ain't tryna play
I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A Team
I wanna be your endgame, endgame
Knew her when I was young
Reconnected when we were little bit older
Both sprung, I got issues and chips on both of my shoulders
Reputation precedes me, in rumors I'm knee deep
The truth is it's easier to ignore it, believe me
Even when we'd argue, we don't do it for long
And you understand the good and bad, end up in the song
For all your beautiful traits, and the way you do it with ease
For all my flaws, paranoia, and insecurities
I've made mistakes, and made some choices that's hard to deny
After the storm, something was born on the fourth of July
I've passed days without fun, this endgame is the one
With four words on the tip of my tongue, I'll never say
I don't wanna touch you (I don't wanna be)
Just anther ex-love (You don't wanna see)
I don't wanna miss you (I don't wanna miss you)
Like the other girls do
I don't wanna hurt you (I just wanna be)
Drinkin' on a beach with (You all over me)
I know what they all say
But I ain't tryna play
I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A Team
I wanna be your endgame, endgame
Big reputation, big reputation
Ooh you and me we got big reputations, ahh
And you heard about me, ooh
I got some big enemies
Big reputation, big reputation
Ooh you and me would be a big conversation, ahh
And I heard about you, ooh
You like the bad ones too
I hit you like bang
We tried to forget it, but we just couldn't
And I bury hatchets but I keep maps of where I put 'em
Reputation precedes me, they told you I'm crazy
I swear I don't love the drama, it loves me
And I can't let you go, your hand print's on my soul
It's like your eyes are liquor, it's like your body is gold
You've been calling my bluff on all my usual tricks
So here's the truth from my red lips
I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A Team
I wanna be your endgame, endgame
I wanna be your endgame
I wanna be your first string
I wanna be your A Team
I wanna be your endgame, endgame
tea time
tea time - Πριν ημέρα
Dear EX,
Andre Jose
Andre Jose - Πριν ημέρα
Brasil:)
ehamoon zahan
ehamoon zahan - Πριν ημέρα
Who is listening in 2019?
Marcos Castellano
Marcos Castellano - Πριν ημέρα
Si antes creía que Taylor Swift era la reina del pop, ahora estoy seguro.
Filmes &  Séries
Filmes & Séries - Πριν ημέρα
2019?
Mary Nolle
Mary Nolle - Πριν ημέρα
Lol 😂 "I swear I don't love the drama. The drama loves me" 👏👏 well said taytay
Magical Potato
Magical Potato - Πριν ημέρα
*E N D G A M E*
Dark Shadow
Dark Shadow - Πριν ημέρα
I came for Future


I stayed for Future xD
Olivera Knezevic
Olivera Knezevic - Πριν ημέρα
It looks like Taylor Swift's music will be excellent this year.
Επόμενο